PROJELENDİRME

Bulancak sulama sistemlerinin projelendirilmesinde 40yıllık tecrübesi ve bilgi birikimi ile ölçülebilir, izlenebilir ve kontrol edilebilir teknik, cihaz ve prensipleri kullanarak tasarımlar yapmaktadır.

Tasarımlarmızdaki ana unsurlardan biri minimum enerji sarfiyatıdır. Projenin inşaat maliyeti bir kez ödenirken enerji sarfiyat gideri çiftçinin sürekli ödeyeceği bir giderdir. Bu yüzden önemli bir parametredir.

Su kaynağının kalitesi, derinliği ve miktarına uygun pompa seçilir. Su kaynağı bir kuyu ise emme konisi derinliği minimize edilecek optimum debi hesaplanır. Böylelikle hem kuyu ömrü uzatılır, hem çkilen sudaki askıda katı madde miktarı belirli düzeyde tutulur hem de enerji sarfiyatı minimize edilmiş olunur. Ayrıca uygun debiyi sağlayan en yüksek verimlilik eğrisine sahip pompa seçiilir, gerektiğinde frekans converteri ve otomasyon sistemleri ile desteklenerek enerji harcamaları indirgenir. Pompa ve filtre sistemlerinde kaliteden ödün verilmez.

Boru hatlarındaki sürtünme kayıpları hesaplanır ve projedeki tüm çaplar optimize edilerek proje inşaat maliyeti aşırılaştırılmadan minimum sürtünme kaybına göre tasarım yapılır. Sulama operasyonlara bölünür ve sulama programları yine minimum sürtünme ve minimum enerji kaybı prensibi ile oluşturulur.

Bitkilerin yıllara göre ve büyüme periyodunca dönemsel su ihtiyaçları hesaplanır. Gereksiz yere su ve enerji harcamamak adına bu hesaplanan değerlere uyumlu programlar oluşturulur. Gerekirse araziyi temsil eden uygun noktalara mini meteoroloji istasyonları kurulur ve otomasyon sistemine entegre edilerek ihtiyacın, ihtiyaç duyulun zamanda ihtiyaç kadar verilmesi sağlanır. Bu durum su ve enerji sarfiyatını tam optimize etmiş olur.

Projelerimizde mümkün mertebe düşük bağlantı basıncına ihtiyaç duyan sulama makineleri tercih ederiz. Su dağılımını yeknesak tutulur ve rüzgarla sürüklenme, hedef dışına su göndermeyi minimize etmeyi hedefleriz. Toprak fiziki özellikleri belirlenir ve toprak infilitrasyon değeri üzerinde sulama uygulanıp, yüzey akış problemi yaşanmasının önüne geçilmiş olunur. Su dağılım yeknesaklık değerinin maksimum olmasına önem gösterilir.

Proje damla sulama projesi ise; mümkün mertebe basınç ayarlı damlatıcılar tercih edilir. Su, bitki kök bölgesine dar kök bölgesi prensibi ile esas alınarak gönderilir. Yüzey ıslaklığı minimize edilir. Buharlaşma, derine sızma ve yabani otların sulanması indirgenir. Gereken durumlarda yeraltı damla sulama sistemleri tasarlanır ve uygulanır.

Yağmurlama projelerinde maksimum dağılım yeknesaklığı, minimum rüzgar etkisi ve minimum basınç ihtiyacı hedeflenir. Gerekli durumlarda aktarmalı sistemler önerilerek inşaat maliyetleri de aşağı çekilir.

Center Pivot ve Lineer sulama projelerinde optimum sulama yarıçapı, arazi eğimi, şekli, toprak özellikleri ve bitki türü baz alınarak hesaplanır ve optimize edilir. Yüzey akışı minimize edilir. Rüzgarla sürüklenme minimize edilir. Maksimum arazi kaplaması hedeflenir. Doğru başlıklar ve dizilim seçilerek makine bağlantı basıncı da minimize edilir. Kurulacak pivotlar ve su kaynakları birbirleri ile uygun hatlarla irtibatlandırılır ve yedeklenmiş olur. Böylelikle olası arıza durumlarında ürün kaybı ortadan kaldırılmış olunur veya en azından minimize edilir.

Tüm bunları yapmak için, Bulancak mühendisleri hem 40 yıllık bilgi birikimi ve tecrübeden hem de en modern bilgisayar ve yazılım imkanlarından faydalanırlar. Müşterilerimiz dilerlerse firmamızdan sadece projelendirme desteği de alabilirler. Bunun için müşteri ile bir ön sözleşme imzalanır ve buna mukabil proje çizim teklifi hazırlanır. Bu teklif müşteri tarafından uygun bulunursa, proje tasarım anlaşması imzalanır ve tasarım gerçekleştirilir. Bu anlaşmanın sonunda müşteri; Sulama projesinin bilgisayar ortamında detaylı çizimini, Sulama programını, malzeme listesini ve malzemelerin detaylı özelliklerini içeren bir dosya alır. İşin uygulamasını ister bizimle, isterse bir başka firma ile gerçekleştirebilir. Hatta dilerse kendi imkanları ile gerçekleştirme yoluna da gidebilir.