DANISMANLIK

Müşteriler dilerlerse şirketimizden danışmanlık hizmeti de alabilirler. Bu danışmanlığın sınırları, süresi ve içeriği yapılacak bir anlaşma ile belirlenir ve fiyatlandırılır. Bu kapsamda müşterisi Bulancak'tan şu hizmetler için danışmanlık alabilir;

- Projenin ifasında kullanılacak malzemelerin temin edilmesi için gerekli şartnamelerin oluşturulması.

- Satın alma ihalelerinde izleme ve kontrol.

- Alınan malzemenin denetlenmesi.

- Projeyi aplike edecek firmanın, işi projeye uygun yapmasının sağlanması ve bunun için işin her aşamasında denetlenmesi.

- İnşaat sırasında, gerekli görülen noktalarda gereken değişikliklerin yapılması.

- Gerekli ölçüm ve denetimlerin yapılarak işin geçici kabulünün yapılması.

- Sulama ile ilgili eğitimler verilmesi.